The Hare Krishna Challenge

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Dánština
$1.49

This book is a selection of essays in the form of conversations with Srila Prabhupada, the founder of ISKCON. Srila Prabhupada gives the Vedic outlook on subjects such as reincarnation, unrestricted sex, cow slaughter and meat eating, proof of the soul’s existence, social reform, scientific progress and many more. Srila Prabhupada’s teachings and his life demonstrate that the message of the ancient Vedas is by no means outdated but is quite relevant to all people in the modern age.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.