Renunciation Through Wisdom

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$2.49

Renunciation Through Wisdom is a collection of essays originally written in Bengali and published by Srila Prabhupada in India during the 1940s. They were later translated into English by his disciples.

In these essays Srila Prabhupada expands on themes found in the Bhagavad-gita, discussing such topics as why people are averse to God, the ultimate causes of suffering, and how the world’s troubles are extraordinarily fleeting when seen from the standpoint of eternity.

Students of Srila Prabhupada will recognize the same common-sense writing style in Renunciation Through Wisdom as in his later, well-known works such as Srimad-Bhagavatam and Bhagavad-gita As It Is, as well as his expertise at distilling the essence of India's ancient Vedic wisdom into powerful, convincing, practical, and easily readable directives.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.