Message of Godhead

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$1.49

Srila Prabhupada wrote Message of Godhead in the 1950s, while still living at the Radha-Damodara temple in Vrindavan, India. It was one of his first book-length manuscripts, yet wasn't discovered until years after he had come to the West. It was first published in 1991. Through vivid examples Prabhupada makes the case that there's much more to reality than what our senses can perceive. Message of Godhead is one of Srila Prabhupada's slimmest written volumes, yet it stands as a compelling, comprehensive introduction to all the major points of Krishna conscious philosophy, which he explains in much greater detail in his Bhagavad-gita As It Is and Srimad-Bhagavatam.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.