The Path of Perfection

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$3.49

In February 1969 Srila Prabhupada gave a series of lectures on the yoga system as it is discussed in the sixth and eighth chapters of the Bhagavad-gita. The Path of Perfection is a collection of these talks.

The perfect life - the life that achieves the goal of yoga - is dynamic and full of activity, Srila Prabhupada says. It connects us with the Supreme Spirit in straightforward, practical ways and resonates with truth. These absorbing talks show us how the Gita's timeless teachings can help us walk the path of perfection.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.