Civilization and Transcendence

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$1.49

In June 1976, Bhavan’s Journal, a Bombay cultural and religious magazine, sent various religious and spiritual leaders a questionnaire looking for enlightened answers to some of the perplexing questions of the day, such as the place of religion in modern society. One recipient of their questionnaire was Srila Prabhupada, who took the opportunity to make a thorough presentation of the ideal Vedic civilization, show the faults of modern society from the viewpoint of transcendence, and offer practical solutions based on Krishna conscious teachings. His answers to the questionnaire were later compiled and published in this compact and lively book.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.