The Nectar of Devotion
by
Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Language 
Angličtina
Narrator 
Naresvara Dasa
Duration 
14 h 47 min
Size 
760 MB
Sample 
$8.99

We cannot be happy without satisfying our fundamental desire to love. Discover all the intricacies of spiritual love, bhakti, in this devotional classic.

This is a summary study of Bhakti-rasamrita-sindhu, the Vaishnava classic written by Rupa Goswami that analyzes the various stages of bhakti (devotion) as a methodical practice resulting in love of God.

Rupa Goswami uses a metaphor comparing an ocean (sindhu) to a devotional relationship with God. The title of the book conveys that loving relationships are enjoyable like sweet nectar and deep like an ocean. However, devotion is truly only meant for the supreme beloved, Krishna.

Srila Prabhupada has written this summary study to show the essential understanding of the practices and ideals of Krishna consciousness, and to introduce the Western world to the beauty of devotional concepts.

The spiritually thirsty can develop their relationship with Krishna by drinking from the unlimited reservoir of The Nectar of Devotion. Drink deeply.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.