Veda: Secrets from the East

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$3.49

Veda zkoumá tajemství spirituality nalezená ve starobylých spisech Východu. Tato kniha zkoumá témata jako je duše, karma, reinkarnace a meditace a pomůže vám v sobě probudit duchovní vhledy, o nichž velcí učitelé hovořili tisíce let.

Co se skrývá za smrtí a co byste dělali, kdyby vám zbývalo jen pár dní života? Proč se navzdory značnému pohodlí mnozí stále cítí nespokojení, prázdní a postrádající smysl? Jsou každodenní události předurčeny nebo je život souhrou osudu a svobodné vůle? V této knize Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda a jeho následovníci řeší ty nejzásadnější otázky naší existence.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.