Teachings of Queen Kunti

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$4.49

Královna Kuntí, tragická i hrdinská postava, se vynořuje z výbušné éry dějin starověké Indie. Její učení jsou jednoduché a osvětlující výlevy odhalující nejhlubší transcendentní emoce srdce a nejhlubší filozofické a teologické vhledy intelektu.

Na konci ničivé války na Kurukšetře královna Kuntí přichází za Pánem Krišnou, když se chystá opustit scénu bitvy. Kuntina slova jsou oslava inspirovaná božskou láskou prosycenou moudrostí.

Kuntina spontánní oslava Pána Krišny a její popis duchovní cesty jsou zvěčněny v Mahábháratě a Bhágavata Puráně (Šrímad-Bhágavatamu) a byly přednášeny a zpívány mudrci a filozofy po tisíce let.

Slavné modlitby královny Kuntí v prvním zpěvu Bhágavatamu se skládají z pouhých dvaceti šesti dvojverší (verše 18 až 43 osmé kapitoly), a přesto jsou považovány za mistrovské filozofické, teologické a literární dílo.

Nechte její srdečná slova moudrosti přinášet útěchu vaší duši.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.