Teachings of Lord Caitanya (Third Edition)

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$4.49

Souhrnná studie Šrí Čaitanja-čaritámrty

Pán Šrí Krišna přijal roli svého vlastního oddaného, zjevil se jako Šrí Krišna Čaitanja před pěti stoletími v Bengálsku v Indii a zahájil velkou sociální a duchovní revoluci, která hluboce ovlivnila životy miliónů lidí na celém světě. Jeho rozhovory s velkými učenci, králi a mystiky své doby tvoří základ této knihy, souhrnné studie dialogů zaznamenaných v jeho životopise, Šrí Čaitanja-caritámrtě. Rozsáhlé odkazy z ní činí neocenitelný přehled indické filozofie oddanosti.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.