Raja-vidya, the King of Knowledge

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$1.49

Královské poznání

Můžeme být hrdi na naše akademické vzdělání, ale když se nás někdo zeptá, co jsme, nejsme schopni odpovědět. Každý žije v představě, že toto tělo je vlastní já, ale z védských zdrojů víme, že tomu tak není. Teprve poté, co si uvědomíme, že nejsme tato těla, můžeme vstoupit do skutečného poznání a pochopit, co vlastně jsme.

„Toto poznání je královskou vědou a největším ze všech tajemství. Je nejčistší, a jelikož umožňuje přímo vnímat vlastní já na základě realizace, je dokonalostí náboženství. Nikdy nepomíjí a jeho uplatňování je nesmírně radostné.“ (Bhagavad-gítá 9.2)

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.