Srila Prabhupada-lilamrta, volume 1

Satsvarúpa dása Gósvámí
Jazyk 
Angličtina
$12.99

Také k dispozici od

Šríla Prabhupáda-lílámrta vypráví příběh pozoruhodného jedince a mimořádného úspěchu. Jedincem je A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda: filozof, učenec, náboženský vůdce, světec. Úspěchem je revoluční přenos nadčasové duchovní kultury ze starověké Indie do Ameriky dvacátého století.

První ze dvou svazků začíná událostmi, které vedly k setkání Šríly Prabhupády s jeho guruem, setkání, které ve Šrílovi Prabhupádovi zažehlo pomalu hořící plamen touhy přinést vědomí Krišny do západního světa. Jeho raný život byl obdobím trpělivého a transcendentního odhodlání, kdy se připravoval na misi, která měla být později korunována ohromujícím úspěchem.

V srpnu a září 1965 Šríla Prabhupáda cestoval sám na palubě parníku z Indie do New Yorku s ekvivalentem pouhých osmi dolarů v kapse a bez institucionálního zázemí, ale s neochvějnou vírou v Pána Krišnu a pokyny svého duchovního mistra. Jsou šedesátá léta, éra, ve které děti těch, kteří bojovali ve druhé světové válce, vedly rozsáhlou vzpouru proti společnosti, která ztrácela svou duši v bezbožném masovém konzumním způsobu života. Do tohoto prostředí Šríla Prabhupáda přinesl vizi nového druhu společnosti, společnosti zrozené z radikální proměny lidského vědomí od materialismu k nejvznešenějšímu duchovnímu a etickému idealismu.

V roce 1967 přijel do čtvrti Haight-Ashbury v San Franciscu, hlavním městě americké kontrakultury, kde pokračoval ve své práci: volal americkou mládež, aby dostála svým vyšším duchovním ideálům a všude šířil svaté jméno Krišny. V tomto svazku vidíme Šrílu Prabhupádu v Anglii (setkání s Beatles), Holandsku, Japonsku, Africe a nakonec zpátky v Indii, kam se triumfálně vrátil se svými „tančícími bílými slony“ – skupinou svých většinou bílých západních následovníků.

Výzkumný tým sestavený autorem cestoval po celém světě, aby shromažďoval tisíce hodin rozhovorů se stovkami lidí, kteří Šrílu Prabhupádu znali; deníky a vzpomínky jeho žáků; a více než sedm tisíc dopisů Šríly Prabhupády. Poté autor a jeho tým přetavili tento obsáhlý zdrojový materiál do bohatého smíšeného pohledu na Šrílu Prabhupádu, v oslnivý a barvitý obraz jednoho z nejpozoruhodnějších životů naší doby.

Autor 

Satsvarúpa dása Gósvámí je jedním z prvních amerických žáků Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády, zakladatele-áčárji ISKCONu, Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny (lépe známé jako hnutí Hare Krišna). Satsvarúpa (tehdy Steve) se narodil v roce 1939 v New Yorku, vystudoval Brooklyn City College a sloužil dva roky v námořnictvu Spojených států. Po návratu se stal sociálním pracovníkem v odboru sociální péče města New Yorku.