The Nectar of Devotion

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$5.49

Nemůžeme být šťastní, aniž bychom uspokojili svoji základní touhu milovat. Objevte všechny složitosti duchovní lásky, bhakti, v tomto klasickém díle filozofie oddanosti.

Toto je souhrnná studie Bhakti-rasámrta-sindhu, vaišnavského klasického díla Rúpy Gósvámího, které analyzuje jednotlivé fáze bhakti (oddanosti) jako metodickou praxi vedoucí k lásce k Bohu.

Rúpa Gósvámí používá přirovnání oceánu (sindhu) ke vztahu oddanosti k Bohu. Název knihy vyjadřuje, že láskyplné vztahy jsou příjemné jako sladký nektar a hluboké jako oceán. Nicméně oddanost je ve skutečnosti určena pouze pro svrchovanou milovanou osobu, Krišnu.

Šríla Prabhupáda napsal tuto souhrnnou studii, aby ukázal základní pochopení praktik a ideálů vědomí Krišny a představil západnímu světu krásu pojmů oddanosti.

Duchovně žíznivé osoby mohou rozvinout svůj vztah s Krišnou pitím z neomezeného zdroje Nektaru oddanosti. Pijte, jak nejvíce můžete.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.