Life Comes from Life

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$2.49

Kritický pohled na široce přijímané předpoklady a teorie zastávané moderními vědci o původu života.

Lidem, kteří si zvykli přijímat každý výrok moderních vědců jako prověřenou pravdu, tato kniha otevře oči.

Život pochází ze života je improvizovaná, ale brilantní kritika některých dominantních postojů, teorií a předpokladů moderní vědy a vědců od jednoho z největších filozofů a učenců dvacátého století, Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády.

Prabhupádova živá analýza odhaluje skryté a nestydatě nepodložené předpoklady, které jsou základem nyní módních nauk o původu a smyslu života.

Tato kniha je založena na zaznamenaných rozhovorech během ranních vycházek mezi Šrílou Prabhupádou a jeho žákem, organickým chemikem dr. Thoudamem D. Singhem.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.