Sri Krsna-lila-stava

Gopíparánadhana dása
Jazyk 
Angličtina
$6.99

Také k dispozici od

Mezi drahocennými knihami, jimiž Šríla Sanátana Gósvámí přispěl k literárnímu dědictví gaudíja vaišnavů, je jeho Šrí Krišna-lílá-stava nejkratší a nejjednodušší. Tato oslava ve 432 verších předkládá osobní meditaci o Krišnových vrindávanských zábavách, jak je vyprávěl Šukadeva ve Šrímad-Bhágavatamu.

Toto je autentické duchovní dílo, které inspirovalo gaudíja vaišnavy po celá staletí. Dokáže se dotknout srdce i mysli a vychází ze živé tradice, aby podalo svědectví o duchovním životě. Toto vydání Šrí Krišna-lílá-stavy je zvláště chvályhodné, protože podává odborný, ale snadno srozumitelný překlad sanskrtského textu prokládaný užitečnými a citlivými komentáři.

Ve Šrí Krišna-lílá-stavě Sanátana vyvolává vzpomínky na Krišnovy dětské zábavy shrnutím Šukadevova vyprávění v jednoduchých verších. Tyto verše nám předávají chuť Krišnových vrindávanských zábav, jedné za druhou, a tak nás noří do nektaru Bhágavatamu.

Autor 

Gopíparánadhana dása byl učenec sanskrtu a zároveň praktikoval oddanou službu Pánu Krišnovi. Pod vedením Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády se stal odborníkem v sanskrtu a sloužil po mnoho let jako redaktor nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust. Když Šríla Prabhupáda odešel, Gopíparánadhana sloužil v tříčlenném týmu, který dokončil vydání Šrímad-Bhágavatamu Šríly Prabhupády.