Krsna Consciousness, the Topmost Yoga System

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$1.49

I když existuje mnoho druhů jógy, védská literatura vysvětluje, že bez ohledu na to, který si vyberete, úspěchu je dosaženo pouze v případě, že je přítomna bhakti.

Co je bhakti-jóga a jak ji můžete přidat do vašeho života nebo vaší současné praxe jógy? Jelikož je bhakti je klíčovým prvkem každé jógové či náboženské praxe, je známá jako nejvyšší jóga. V Bhagavad-gítě Krišna vysvětluje bhakti-jógu svému drahému příteli Ardžunovi a Šríla Prabhupáda tyto pojmy rozvádí v tomto úvodním textu.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.