The Journey of Self-Discovery

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$3.49

Šríla Prabhupáda prohlašuje: „Neříkáme, že toto vědecké poznání je k ničemu. Mechanika, elektronika – to je také poznání. Ústředním bodem je však átma-gjána – poznání vlastního já, poznání duše.“

V těchto jedna třiceti esejích, rozhovorech a neformálních výměnách Šríla Prabhupáda ukazuje ústřední bod základního poznání vlastního já – poznání, ve srovnání s nímž všechny ostatní znalosti a činnosti blednou.

Prosvětlete svůj život poznáním vlastního já a získejte pohled na svět obvykle vyhrazený asketům a světcům.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.