Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$8.99

Také k dispozici od

Šrí Čaitanja-čaritámrta je hlavní dílo o životě a učení Šrí Čaitanji Maháprabhua, inkarnace Krišny, který se zjevil v Indii před pěti sty lety. Pán Čaitanja zavedl zpívání svatých jmen Boha jako předepsanou metodou realizaci Boha pro naši dobu. Založil to, co se dnes nazývá hnutí Hare Krišna, protože zakladatel hnutí, Šríla Prabhupáda, přichází v Čaitanjově posloupnosti duchovních mistrů.

Pán Čaitanja proměnil tvář Indie ve čtyřech směrech: filozoficky, když potkával, porážel a konvertoval největší filosofy a myslitele své doby; nábožensky, organizováním největšího a nejrozšířenějšího teistického hnutí v dějinách Indie; sociálně, svými mocnými výzvami vůči náboženským nespravedlnostem kastovního systému; politicky, organizací masivního hnutí občanské neposlušnosti v Bengálsku, více než čtyři století před Gándhím.

Tento anglický překlad s výkladem od Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády odhaluje jeho dokonalou znalost bengálštiny a sanskrtu, intimní znalost učení Šrí Čaitanji a čistou oddanost Bohu.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.