Bhagavad-gita As It Is (1972 edition)

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Angličtina
$8.99

Vydavatel doporučuje druhé vydání Bhagavad-gíty takové, jaká je, které bylo přepracováno a rozšířeno, aby bylo ještě věrnější původnímu textu autora. Toto vydání je k dispozici jako e-kniha na této stránce. Ale zájemci o starší vydání je najdou zde.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.