Sri Brihad Bhagavatamrta, Part 1

Gopíparánadhana dása
Jazyk 
Angličtina
$9.99

V prvním svazku Šrí Brhad-bhágavatámrty velký mudrc Nárada, čistý oddaný Krišny, cestuje ze země do nebe a duchovního světa při hledání největšího příjemce Krišnovy milosti. Nárada se na své cestě setkává s mnoha čistými oddanými Krišny a podává důkazy o tom, jak každého z nich Krišna požehnal. Každý oddaný, v rozpacích, že slyší chválit sebe sama, Náradovi doporučuje, aby navštívil jiného oddaného.

Nárada vidí stále větší projevy Krišnovy milosti, až najde ty čisté duše, které ztělesňují úplný projev Krišnovy milosti – vznešené gópí z Vradži. Připojte se k Náradovi na jeho cestě a objevte jeho úctu, lásku a nejhlubší uznání, jak chápe postavení gópích jako Krišnových nejlepších oddaných.

Autor 

Gopíparánadhana dása byl učenec sanskrtu a zároveň praktikoval oddanou službu Pánu Krišnovi. Pod vedením Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády se stal odborníkem v sanskrtu a sloužil po mnoho let jako redaktor nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust. Když Šríla Prabhupáda odešel, Gopíparánadhana sloužil v tříčlenném týmu, který dokončil vydání Šrímad-Bhágavatamu Šríly Prabhupády.