The Science of Self-Realization

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Němčina
$3.49

Tato sbírka článků Šríly Prabhupády z časopisu Zpátky k Bohu zahrnuje poznání o duši a praxi bhakti-jógy.

Tyto rozhovory, přednášky a eseje zahrnují témata jako cíl lidského života, hledání pravého duchovního mistra, reinkarnace, nadvědomí, Krišna a Kristus a duchovní řešení dnešních sociálních a ekonomických problémů.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.