The Nectar of Instruction

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Němčina
$2.49

Jedenáct lekcí ze starobylé vědy o bhakti-józe

Přes pět století a polovinu světa přichází tento hutný průvodce základními duchovními naukami. Jak si vybrat gurua, jak praktikovat jógu, dokonce i kde žít – to vše najdete v tomto neocenitelném díle původně sepsaném v sanskrtu Šrílou Rúpou Gósvámím, největším duchovním géniem středověké Indie.

Nektar pokynů, přeložený a osvětlený moderním nástupcem Rúpy Gósvámího, Jeho Božskou Milostí A. Č. Bhaktivedántou Svámím Prabhupádou, je klíčem k osvícení pro všechny hledače na cestě duchovní dokonalosti.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.