Sri Isopanisad

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Němčina
$2.49

Také k dispozici od

108 Upanišad je považováno za podstatu všech Ved a Šrí Íšópanišad mezi nimi zaujímá přední místo. Objevte destilovanou podstatu všeho poznání v těchto osmnácti poučných verších.

Po tisíce let lidé na duchovní cestě studovali mystické, hluboce filozofické Upanišady. Jak název napovídá (upa-blízko, ni-dolů, šad-sedět), při učení se doporučuje sedět u duchovního učitele. Učení se čemu? Jméno této Upanišad to naznačuje: Íša znamená „svrchovaný vládce“.

Posaďme se vedle duchovního průvodce, abychom se dozvěděli o nejvyšším vládci: Bohu.

Postup je jednoduchý, pokud se učíme od pravého průvodce. Překlad a komentář Šríly Prabhupády se přísně drží záměru knihy, čímž zajišťuje, že správně pochopíte hlubiny poznání Upanišad.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.