Teachings of Lord Kapila, the son of Devahuti

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$4.49

Pán Kapila je proslulý mudrc a autor filosofického systému známého jako sánkhja, který tvoří významnou část starobylého indického filosofického dědictví.

Sánkhja je systém metafyziky, který se zabývá elementárními principy vesmíru; je to také systém duchovního poznání s vlastní metodikou a vrcholí plným vědomím nejvyšší absolutní reality.

Pán Kapila však není obyčejný filozof nebo mudrc, ale inkarnace Boha.

Tato kniha obsahuje jeho odpovědi na dotaz jeho matky, jak překonat nevědomost a klam a dosáhnout duchovního osvícení.

Základním tématem jeho odpovědí a komentářů Šríly Prabhupády k nim je, že člověk může dosáhnout tohoto cíle praktikováním bhakti-jógy, procesu spojení svého srdce s Pánovým srdcem láskyplnou oddanou službou.

Tato kniha s původním sanskrtem, překlady a výklady objasňuje témata jako jsou význam gurua, psychologie vědomí, charakteristiky seberealizované osoby, věda o meditaci, povaha transcendentního poznání a proces konečného osvobození.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.