Srimad-Bhagavatam, Fourth Canto

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$4.99

Srimad-Bhagavatam, an epic philosophical and literary classic, holds a prominent position in India's voluminous written wisdom. The timeless wisdom of India is expressed in the Vedas, ancient Sanskrit texts that touches upon all fields of human knowledge. Originally preserved through oral tradition, the Vedas were first put into writing by Srila Vyasadeva, the "literary incarnation of God." After compiling the Vedas, Srila Vyasadeva was inspired by his spiritual master to present their profound essence in the form of Srimad-Bhagavatam. Known as "the ripened fruit of the tree of Vedic literature," Srimad-Bhagavatam is the most complete and authoritative exposition of Vedic knowledge.

After writing the Bhagavatam, Vyasa taught it to his son, Shukadeva Goswami, who later spoke the Bhagavatam to Maharaja Parikshit in an assembly of sages on the bank of the sacred Ganges River. Although Maharaja Parikshit was a great rajarshi (saintly king) and the emperor of the world, when he received notice of his death seven days in advance, he renounced his entire kingdom and retired to the bank of the Ganges to seek spiritual enlightenment. The questions of King Parikshit and Shukadeva Goswami's illuminating answers, concerning everything from the nature of the self to the origin of the universe, are the basis of Srimad-Bhagavatam.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.