Easy Journey to Other Planets

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$1.49

Zapomeňte na propracované systémy NASA a obrovské nebezpečné kovové stroje. Naučte se snadný způsob, jak cestovat sluneční soustavou.

Díky používání subtilní, duchovní energie můžete cestovat na jiné planety a vidět krásy Božího stvoření. Nebo můžete zvolit cestu mimo hmotné stvoření do svého věčného domova s Krišnou.

Snadná cesta na jiné planety poskytuje pohled z ptačí perspektivy na obrovský vesmír a duchovní svět, takže si můžete inteligentně vybrat cíl vaší cesty.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.