Beyond Birth and Death

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$2.49

Existuje život po smrti? Sledujte duše cestu tímto vesmírem a mimo něj. V uplynulém desetiletí došlo k nárůstu počtu lidí, kteří věří v reinkarnaci. Tato malá, ale přesvědčivá kniha odpovídá na otázky jako:

  • Kdo jsem?
  • Co se stane po smrti?
  • Jaké to je reinkarnovat do jednoho těla za druhým?
  • Je možné prolomit koloběh samsáry, opakované rození a umírání?
  • Existuje věčné místo, kde má duše může žít?
Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.