A Second Chance

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Ruština
$3.49

Toto úžasné vyprávění je založeno na Adžámilově příběhu ze šestého zpěvu Šrímad-Bhágavatamu. Zákon karmy říká, že všichni zodpovídáme za své činy, a smrt je rozhodující okamžik, kdy tajemné síly působící v souladu s tímto zákonem jednají v zákulisí, aby určily náš osud. Zatímco hříšný Adžámila ležel na smrtelné posteli, vyděsil ho pohled na tři divoká, lidem podobná stvoření přicházející ho vytáhnout z jeho umírajícího těla a vzít ho k vládci smrti kvůli trestu. Adžámila překvapivě strašnému osudu unikl. Jak to? Mezi životem a smrtí: Tajemství reinkarnace učí důležité pravdy o základní povaze vlastního já a reality

.

V době, kdy reinkarnace rychle získává uznání, nejen u rostoucích řad lidí, kteří hlásí zážitky mimo tělo a blízké smrti, ale i u široké veřejností, může Mezi životem a smrtí ukázat, jak používat meditaci a jógové techniky k překonání překážek materialismu, čelit smrti a nakonec dosáhnout duchovní dokonalosti.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.