Beyond Birth and Death

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Litevština
$1.49

Nejznámější védská autorita Indie uvádí překvapivý důkaz o neuvěřitelné cestě duše po smrti. Šríla Prabhupáda vypravuje, jak duše putuje z těla do těla a jak můžeme ukončit koloběh rození a umírání tím, že dosáhneme svrchovaného sídla Pána Šrí Krišny.

Výňatek: „Jednoduchý proces zpívání Krišnových jmen odhalí, co jsme my, co je Bůh, co jsou hmotné a duchovní vesmíry, proč jsme podmíněni, jak se můžeme z tohoto podmínění dostat – a všechno ostatní, krok za krokem.“

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.