On the Way to Krishna

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Maďarština
$1.49

Na cestě ke Krišnovi je založena na přednáškách Šríly Prabhupády, většinou k 7. kapitole Bhagavad-gíty, v New Yorku na podzim roku 1966. Byly to stále ještě jeho časné dny ve Spojených státech a řeší podstatnou část toho, co považujeme za americký sen: právo následovat štěstí. Samozřejmě, že touha po štěstí není americký fenomén, ale podstata lidské existence.

Aniž bychom věděli, co je skutečné štěstí, praví Šríla Prabhupáda, je nemožné štěstí dosáhnout. V této malé knize Šríla Prabhupáda rozebírá, jak se štěstí nachází za dočasností a
osvětluje Krišnovu definici štěstí, jak je uvedena na stránkách Bhagavad-gíty.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.