Sri Brihad Bhagavatamrta, Part 2, Volume 2

Gopíparánadhana dása
Jazyk 
Angličtina
$9.99

Ve druhé části Šrí Brhad-bhágavatámrty je hrdina knihy, Gópa-Kumára, negramotný, naivní pasáček krav žijící v blízkosti kopce Góvardhanu ve Vrindávanu, inspirován tajemným bhaktou, aby se vydal na duchovní cestu. Jeho cesta jej v tomto svazku zavede z jeho domova až na Vaikunthu-Ajódhju a od šraddhy k téměř dokonalé premě. Dobrodružství Gópy-Kumára se liší od cest hrdinů, o nichž čteme v méně duchovní literatuře, protože zkoumá hmotný vesmír ne s jeho památkami zaměřenými na světské bohatství, moc nebo romantiku, ale na sladkost důvěrné nesobecké oddané služby jeho nejdražšímu Pánu a příteli, Šrí Krišnovi. Právě toto zaměření ho vede za hranice všech dočasných dimenzí do duchovního světa.

Šríla Rúpa Gósvámí píše: „Náš božský pán [Sanátana Gósvámí] odhalil ve své Bhágavatámrtě všechny sladké závěry filozofie oddanosti, včetně jejích nejdůvěrnějších tajemství.“

„Každý, kdo se chce dozvědět o oddaných, oddané službě a Krišnovi, si musí přečíst tuto knihu.“ (Šríla Prabhupáda)

Autor 

Gopíparánadhana dása byl učenec sanskrtu a zároveň praktikoval oddanou službu Pánu Krišnovi. Pod vedením Jeho Božské Milosti A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády se stal odborníkem v sanskrtu a sloužil po mnoho let jako redaktor nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust. Když Šríla Prabhupáda odešel, Gopíparánadhana sloužil v tříčlenném týmu, který dokončil vydání Šrímad-Bhágavatamu Šríly Prabhupády.