Srimad-Bhagavatam, Canto One, Part One

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Němčina
$3.49

Šrímad-Bhágavatam, epické filozofické a literární klasické dílo, zaujímá mezi indickou rozsáhlou písemnou moudrostí významné postavení. Nadčasová moudrost Indie je vyjádřena ve Vedách, starobylých sanskrtských textech, které se dotýkají všech oblastí lidského poznání. Původně byly uchovávány ústní tradicí a poprvé byly zapsány Šrílou Vjásadévem, „literární inkarnací Boha“. Po sestavení Ved byl Šríla Vjásadeva inspirován svým duchovním mistrem, aby předložil jejich hlubokou podstatu v podobě Šrímad-Bhágavatamu. Šrímad-Bhágavatam, známý jako „zralý plod stromu védské literatury“, je nejkompletnější a nejautoritativnější výklad védského poznání.

Po napsání Bhágavatamu jej Vjása naučil svého syna, Šukadeva Gósvámího, který později Bhágavatam přednesl Mahárádžovi Paríkšitovi ve shromáždění mudrců na břehu posvátné řeky Gangy. Ačkoliv Mahárádža Paríkšit byl velký rádžarši (svatý král) a vládce světa, když se sedmidenním předstihem obdržel oznámení o své smrti, vzdal se celého svého království a odebral se na břeh Gangy hledat duchovní osvícení. Otázky krále Paríkšita a objasňující odpovědi Šukadeva Gósvámího týkající se všeho od povahy vlastního já k původu vesmíru jsou základem Šrímad-Bhágavatamu.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.