Prabhupada

Satsvarúpa dása Gósvámí
Jazyk 
Němčina
$4.99

Toto je výtah ze šestisvazkové „Šríla Prabhupáda-lílámrty“, autorizovaného životopisu Šríly Prabhupády, v podobě snadno čitelného formátu jedné knihy. O „Lílámrtě“ Stillson Judah, zesnulý emeritní profesor na Graduate Theological Union / Pacific School of Religion, napsal: „Toto dílo je výmluvný hold památce muže, který hrál hlavní roli v americké náboženské historii během kontrakulturních 60. a 70. let. Poskytuje bohatý zdroj informací učencům a všem ostatním se zájmem o hnutí, které Prabhupáda přinesl do Ameriky z Indie.“

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.