Perfect Questions, Perfect Answers

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Němčina
$2.49

V roce 1972 se Bob Cohen, americký učitel vědy sloužící v Mírových sborech, ocitl na druhém konci světa, ve svaté vesnici Májápuru v Západním Bengálsku, během hledání duchovního osvícení. Tam, v malé bambusové chýši, našel učitele schopného odpovědět na jeho otázky. Dokonalé otázky, dokonalé odpovědi je záznam jeho transformujících rozhovorů se Šrílou Prabhupádou.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.