Krsna, the Supreme Personality of Godhead

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Němčina
$8.99

Toto je původní vyprávění o mimořádných činnostech Šrí Krišny, který se zjevil na Zemi před 5 000 lety. Zjistěte, proč okouzloval lidi po celá staletí.

Vždy vzpomínat na Krišnu, Boha. To byl cíl bohaté duchovní kultury, která vzkvétala v Indii po tisíce let. Dokonce i dnes je Pán Krišna vzpomínán a oslavován monumentálními úspěchy umění, architektury, divadla, hudby, tance a filozofie.

Před padesáti staletími Krišna sestoupil z transcendentního světa, aby nám ukázal své věčné duchovní činnosti. Jeho činy odhalují to nejúplnější pojetí Boha a přitahují nás, abychom se k Němu znovu připojili. Jsou to hmatatelné náměty pro meditaci.

Život Šrí Krišny je fascinující a velmi zábavný, dokonce i děti milují tyto příběhy. Jeho život je plný hluboké filozofické moudrosti a duchovního porozumění a je oknem do osobnosti, myšlenek a citů Boha.

Krišna je souhrnná studie desátého zpěvu Šrímad-Bhágavatamu. Bez sanskrtu Bhágavatamu je to jednoduchý způsob, jak se začíst do duchovní říše.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.