The Perfection of Yoga

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Jazyk 
Dánština
$1.49

Světově proslulý mistr jógy odstraňuje pokryv komerce, který nyní zatemňuje skutečný význam jógy.

Kromě pozic a cvičení, vysvětluje, starobylé učení jógy usiluje o trvalé, láskyplné spojení s Nejvyšším.

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda je autorem více než šedesáti svazků autoritativních překladů, komentářů a různých studií klasických filozofických a náboženských děl Indie. Jsou vysoce uznávány v akademických kruzích pro svoji autoritu, hloubkou a jasnost a používány jako standardní učebnice na mnoha vysokých školách a univerzitách po celém světě.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.