• Čeština Čeština
  • English English
  • Русский Русский
  • Svenska Svenska

Empty

Jeho Božská Milost

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Zakladatel-áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.

Roku 1950 zanechal Šríla Prabhupáda rodinného života a jako vánaprastha odešel do ústraní, aby mohl více času trávit studiem a psaním. Odjel do svatého města Vrindávanu, kde žil za skromných podmínek v historickém chrámu Rádhá-Dámodara. Několik let se věnoval důkladnému studiu a psaní. V roce 1959 přijal stav odříkání (sannjás). V chrámu Rádhá-Dámodara začal pracovat na svém životním díle: mnohosvazkovém komentovaném překladu osmnácti tisíc veršů Šrímad-Bhágavatamu (Bhágavata Purány). Zde také napsal knížku Snadná cesta na jiné planety (Easy Journey to Other Planets).

V září roku 1965, po vydání prvních tří svazků Šrímad-Bhágavatamu, přijel Šríla Prabhupáda do Spojených států, aby uskutečnil plány svého duchovního mistra. V následujících letech sepsal více než padesát knih obsahujících autoritativní komentované překlady a souhrnné studie klasických filosofických a náboženských textů Indie.

Když poprvé připlul na lodi do New Yorku, byl prakticky bez peněz. Až po téměř ročním úsilí založil v červenci 1966 Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. Do svého odchodu z tohoto hmotného světa 14. listopadu 1977 Společnost osobně řídil. Ta se rozvinula v celosvětové hnutí s více než sty ášramy, školami, chrámy, vědeckými ústavy a zemědělskými komunitami.

V roce 1972 uvedl Šríla Prabhupáda na Západ védský systém základního a středního vzdělávání tím, že v Dallasu ve státě Texas založil gurukulu. V dalších letech jeho žáci založili podobné školy v ostatních částech Spojených států a zbytku světa.

Šríla Prabhupáda dal také podnět k výstavbě několika rozsáhlých mezinárodních kulturních středisek v Indii. Ve Šrídháma Májápuru v Západním Bengálsku budují oddaní duchovní město s velkolepým chrámem uprostřed, což je náročný plán, jehož uskutečnění bude trvat ještě mnoho let. Ve Vrindávanu stojí chrám Krišny a Balaráma, Mezinárodní dům pro hosty, gurukula a památník a muzeum Šríly Prabhupády. Další významné chrámy a kulturní střediska vznikla i v Mumbáí, Novém Dillí, Ahmadábádu, Siliguri a Udždžainu. Další střediska se plánují na mnoha významných místech indického poloostrova.

Nejvýznamnějším přínosem Šríly Prabhupády ale jsou jeho knihy. Jejich věrohodnost, hloubka a jasnost je vysoce oceňována v akademických kruzích a na mnoha vysokých školách se jich používá jako učebnic. Byly přeloženy do více než osmdesáti jazyků. Pro vydávání jeho děl bylo v roce 1972 založeno nakladatelství The Bhaktivedanta Book Trust, které se tak stalo největším světovým vydavatelem knih z oboru indického náboženství a filozofie.

Navzdory svému pokročilému věku Šríla Prabhupáda absolvoval mnoho přednáškových turné, které ho zavedly do šesti světadílů, a během pouhých dvanácti let tak čtrnáctkrát objel zeměkouli. Ani jeho namáhavý program mu nezabránil v intenzivním psaní. Jeho spisy tvoří celou knihovnu védské filozofie, náboženství, literatury a kultury.