Bhagavad-gita As It Is
by
Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda
Language 
Francouzština
Narrator 
Nara Narayana Dasa
Duration 
23 h 14 min
Size 
2 100 MB
Sample 
$9.99

Bhagavad-gítá taková, jaká je, nejprodávanější vydání Gíty v západním světě, je víc než jen kniha. Žije poznáním a oddaností a má tak moc změnit váš život k lepšímu.

Bhagavad-gítá je poznání pěti základních pravd a vztahů mezi nimi. Těchto pět pravd jsou Krišna, neboli Bůh, individuální duše, hmotný svět, jednání v tomto světě a čas. Gítá přehledně vysvětluje povahu vědomí, vlastního já a vesmíru. Je podstatou indické duchovní moudrosti, odpovídá na otázky pokládané filozofy po celá staletí.

Při překladu Gíty A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda zachoval loajalitu k zamýšlenému významu Krišnových slov a tak odemkl všechna tajemství starobylého poznání Gíty a položil je před nás jako skvělou příležitost pro sebezdokonalování a duchovní naplnění.

Gítá je rozhovor mezi Krišnou a Jeho drahým přítelem Ardžunou. V poslední chvíli před zahájením bitvy mezi bratry a přáteli se velký válečník Ardžuna začne divit: Proč by měl bojovat? Co je smyslem jeho života? Kam půjde po smrti?

Následně Krišna vyvádí svého přítele ze zmatku k duchovnímu osvícení a každý z nás je zván na stejnou cestu.

Autor 

Při jejich prvním setkání v roce 1922 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí požádal Šrílu Prabhupádu, aby šířil védskou moudrost v angličtině. Během následujících let napsal Šríla Prabhupáda komentář k Bhagavad-gítě, podporoval Gaudíja Math v jeho působení a v roce 1944 začal sám vydávat anglicky psaný čtrnáctideník Zpátky k Bohu. Sám dělal redakční úpravy, přepisoval rukopisy, obstarával korektury, a dokonce osobně distribuoval jednotlivá čísla. Tento časopis nyní dále vydávají jeho žáci.

The Narrator 

Nara Narayana Dasa (Normand Vanasse) became a devotee of Krishna in the Montreal ISKCON temple in 1980. As a new member he was enthusiastic to share Srila Prabhupada’s books with others. He has continued with that service throughout the decades and otherwise spent much of his time on harinama – singing the holy names of Krishna in the streets.